Y gwyddorau cymdeithasol, yn ei ystyr ehangaf, yw’r astudiaeth o gymdeithas a’r ffordd y mae pobl yn ymddwyn ac yn dylanwadu ar y byd o’n cwmpas.

Mae’r gwyddorau cymdeithasol yn dweud wrthym am y byd y tu hwnt i’n profiad uniongyrchol, a gall helpu i esbonio sut mae ein cymdeithas ein hunain yn gweithio – o achosion diweithdra neu’r hyn sy’n helpu twf economaidd, i sut a pham y mae pobl yn pleidleisio, neu’r hyn sy’n gwneud pobl yn hapus. Mae’n rhoi gwybodaeth hanfodol i lywodraethau a gwneuthurwyr polisïau, awdurdodau lleol, sefydliadau anllywodraethol ac eraill.