Mae ein fideos yn disgrifio’r gwyddorau cymdeithasol a’i effaith ar gymdeithas.


Beth yw’r gwyddorau cymdeithasol? Trosolwg wedi ei animeiddio

Animeiddiad byr yn esbonio’r gwyddorau cymdeithasol a sut gallant gwmpasu rhychwant llawn ymddygiad dynol – o ieithyddiaeth a seicoleg i astudiaethau busnes a rheoli.

Beth yw’r gwyddorau cymdeithasol? Rhan 1

Gwylio safbwyntiau ar y gwyddorau cymdeithasol ac ymchwil y gwyddorau cymdeithasol gan wyddonwyr cymdeithasol a’r cymunedau gwleidyddol a’r cyfryngau.

Beth yw’r gwyddorau cymdeithasol? Rhan 2