Mae gwyddonwyr cymdeithasol yn dylanwadu ar ein bywydau heb i ni fod yn ymwybodol o hynny fel arfer. Er enghraifft, mae astudiaeth o ymddygiad mewn gemau pêl-droed wedi dangos os yw’r heddlu yn osgoi tactegau llawdrwm y gall hyn helpu i reoli’r dorf mewn sefyllfaoedd allai fod yn anghyfeillgar. Mae canfyddiadau’r astudiaeth ar ffordd o greu awyrgylch llai ymosodol yn cael eu cynnwys yn hyfforddiant yr heddlu ar draws Ewrop.

Mae canfyddiadau ymchwil eraill wedi llywio polisïau â’r nod o leihau tlodi plant a diwygio system dreth y DU i helpu teuluoedd tlotach. Mae elusennau fel Achub y Plant wedi defnyddio ymchwil o’r fath i amlygu’r prisiau uwch y mae pobl dlawd yn eu talu am hanfodion sylfaenol fel tanwydd a bancio.

Mae enghreifftiau eraill o’r meysydd lle mae’r gwyddorau cymdeithasol yn dylanwadu ar ein bywydau yn cynnwys:

  • Rôl llywodraethau mewn cymdeithas sy’n gynyddol seiliedig ar y farchnad, sydd wedi ei bennu gan feddylwyr enwog fel John Maynard Keynes a Karl Popper
  • Economegydd feddyliodd am y syniad o Wasanaeth Iechyd Gwladol
  • Mae talu biliynau o bunnoedd o fudd-daliadau’r wladwriaeth i bobl anghenus wedi cael ei ddylanwadu gan waith gwyddonwyr cymdeithasol
  • Mae canfyddiadau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yn dal i ddarparu gwybodaeth werthfawr p’un ag ydych yn rhiant, yn gynghorydd lleol, yn swyddog yr heddlu, neu’n weithredwr busnes.