Mae’r defnydd parhaus o hunaniaeth ESRC ar draws ein holl ddeunydd corfforaethol yn helpu i wneud ein hunaniaeth yn adnabyddus ac yn gyfarwydd.

Mae ein canllawiau hunaniaeth yn rhoi arweiniad ynghylch sut i ddefnyddio elfennau gwahanol hunaniaeth ESRC, yn cynnwys ein logo.

Ar gyfer pwy mae’r canllawiau hunaniaeth?

Mae’r canllawiau hunaniaeth yn cynnig set gynhwysfawr o gyfarwyddiadau ac arfer gorau ar gyfer unrhyw un sy’n dylunio, neu’n gweithio gyda hunaniaeth corfforaethol ESRC.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr, ymchwilwyr a buddsoddiadau’r ESRC bob amser arddangos logo ESRC ar unrhyw ddeunydd hyrwyddo a chorfforaethol yn cynnwys cyhoeddiadau, adroddiadau, cyflwyniadau, gwefannau a deunydd ysgrifennu.

Bydd disgwyl i ddylunwyr sy’n gweithio ar ddeunyddiau corfforaethol ESRC ddefnyddio brand a hunaniaeth ESRC mewn ffordd glir a chyson.

Dylai unrhyw un sy’n gweithio gyda logo a hunaniaeth ESRC ymgyfarwyddo â’r canllawiau hyn.

Pecynnau logo

Gallwch lawrlwytho pecyn logo ESRC. Mae’r pecyn yn cynnwys gwaith celf ar fformatiau amrywiol: EPS (Pantone / CMYK / B&W), GIF a JPEG (RGB / B&W).

Mae’n rhaid defnyddio ein logo yn unol â’n canllawiau hunaniaeth.

Mae pob un o’n logos meistr a’n graffeg ategol ar gael ar gais. Os oes angen cyngor arnoch ynghylch pa fersiwn o’n logo i’w ddefnyddio, anfonwch e-bost comms@esrc.ukri.org