Mae angen dealltwriaeth well arnom ni o ymddygiad pobl, grwpiau cymdeithasol a sefydliadau, a sut i ddylanwadu arnynt. Mae ymchwil wedi ei ariannu gan ESRC yn rhoi goleuni ar y rhesymau sylfaenol dros ymddygiad gwahanol ac felly’r ffordd y gallai pobl a grwpiau ymateb i ymyriadau gwahanol. Gallai hyn helpu i ailystyried y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflenwi, dylanwadu ar ymddygiad corfforaethol a defnyddwyr, a gwella lles.

Byddwn yn archwilio gwerthoedd unigol, grŵp a sefydliadol, normau ac ymddygiad, sy’n cael eu hystyried o safbwynt byd-eang. Mae’n rhaid i ni ddeall ymddygiad mewn gwledydd â safon byw tebyg i’r DU, yn y grymoedd cynyddol ac mewn gwledydd datblygol.

Y tri chwestiwn i fynd i’r afael â nhw yw:

Sut i ddeall ymddygiad a pheryglon ar lefelau lluosog ac mewn amrywiaeth o gyd-destunau?

  • Byddwn yn cynyddu’r hyn yr ydym yn ei gael o’r ymchwil yr ydym eisoes yn ei chefnogi, yn arbennig yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd ac ataliol
  • Byddwn yn creu grantiau newydd dethol yn ein Canolfannau a Chystadleuaeth Grantiau Mawr a thrwy brosiectau sy’n defnyddio gwybodaeth bresennol

Sut a pham mae ymddygiad yn newid?

  • Byddwn yn cefnogi ymchwil ar dechnolegau, normau cymdeithasol ac arwyddion fel dangosyddion ac achosion newid mewn ymddygiad trwy ddod â gwybodaeth bresennol ynghyd

Sut mae cydadwaith plentyndod, teulu, cymuned a chymdeithas ehangach yn dylanwadu ar anghydraddoldebau mewn lles?

  • Byddwn yn ceisio defnyddio data hydredol a chysylltiadau ag arolygon a data gweinyddol eraill. Y nod hefyd yw dyfnhau gallu cymuned ymchwil y DU a byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol.