Fe wnaethom ddechrau ym 1965 fel Cyngor y Gwyddorau Cymdeithasol a chynhaliwyd cyfarfod ffurfiol cyntaf y cyngor yn Ionawr 1966. Roedd ein strwythur cynnar yn cynnwys pwyllgorau’r gwyddorau cymdeithasol oedd yn cwmpasu 14 o ddisgyblaethau, yn amrywio o anthropoleg i ystadegau.

Ym 1982, argymhellodd adolygiad Rothschild fwy o ffocws ar ymchwil empiraidd ac ymchwil yn ymwneud â materion cyhoeddus. O 1983, fe’n sefydlwyd fel y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Roedd ein strwythur newydd yn cynnwys pwyllgorau oedd yn mynd i’r afael â chwe maes: materion economaidd, addysg a datblygiad dynol, yr amgylchedd a chynllunio, y llywodraeth a’r gyfraith, diwydiant a chyflogaeth a materion cymdeithasol.

Daeth ansawdd a llwyddiant hyfforddiant ôl-radd yn fater pwysig yn ystod y 1980au. Ym 1989, cyflwynwyd canllawiau hyfforddi ôl-radd ffurfiol. Yn 2010, sefydlwyd rhwydwaith cenedlaethol newydd o 21 Canolfan Hyfforddiant Doethuriaeth (DTC) lefel sefydliadol lle’r ydym yn cyflenwi ein cyllid ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil i gyd.

Yn ystod y 1990au, datblygwyd ein blaenoriaethau thematig er mwyn i ymchwil ganolbwyntio ar flaenoriaethau gwyddonol a chenedlaethol. Cafodd y rhain eu disodli yn nes ymlaen a chafodd ein blaenoriaethau eu diffinio fel adolygiad strategol estynedig a gynhaliwyd yn 2005. Cafodd ein blaenoriaethau strategol presennol eu cyflwyno yn 2011.

Ym mis Gorffennaf 2014, lansiwyd ymgynghoriad i lywio ein cyfeiriad strategol i’r dyfodol.  Llywiodd hyn ddatblygiad ein Cynllun Strategol diweddaraf, a gyhoeddwyd yn Ionawr 2015.

Mwy am ESRC

Ein Siarter Brenhinol

Cawsom Siarter Brenhinol ym 1965 fel Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol.  Ers hynny, mae’r siarter wedi cael ei ddiwygio dair gwaith, ym 1973, ym 1983 pan ddaeth Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol yn Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ac yn olaf ym 1994.